5 felsteg killar astadkomme nar de skriver tillsamman flicko

5 felsteg killar astadkomme nar de skriver tillsamman flicko Hej. Mi undrar hur kar skriver tillsammans flicko gallande art Tinder eller Facebook. Mi ingen aning sann hur mi amna skapa. Flickor svarar ej nar mi skriver sam stundtals svarar de dar kompakt slutar...